Τοπική Επιτροπή

Η ΕΕΕΠΦ Πάτρας διαθέτει αυτόνομο τοπικό παράρτημα αποτελούμενο από δεκάδες ενεργά μέλη και εκπροσωπούμενο από τριμελή επιτροπή. Η επιτροπή που προέκυψε από την τελευταία εκλογική διαδικασία, αποτελείται από τους εξής:

-Γεώργιος Κηπουργός

-Γεώργιος Τσάπαλος

-Γεώργιος Γραμματίκας

Η τοπική επιτροπή διευθετεί τα οργανωτικά, οικονομικά και επιστημονικά ζητήματα του παραρτήματος και φροντίζει για την παροχή της ολοένα και ποιοτικότερης εκπαίδευσης. Κανείς από τα μέλη δεν αμείβεται για τις υπηρεσίες του.

Μοιραστείτε το με του φίλους σας: