Αντιμετώπιση Πολυτραυματία

Σεμινάριο Αντιμετώπισης Πολυτραυματία

  • Τί είναι:

Το σεμινάριο ‘Εφαρμοσμένη Εκπαίδευση στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα’ αφορά την παροχή βασικών γνώσεων και σωτήριων δεξιοτήτων, με την εφαρμογή πρωτοκόλλων, οι οποίες βασίζονται στις διδαχές προγραμμάτων αναγνωρισμένων για την προνοσοκομειακή αντιμετώπιση του τραυματία. Το Σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον Ιατρικό Σύλλογο και διεξάγεται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

  • Απευθύνεται σε:

     –όλους τους πολίτες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε αρχές εκτίμησης και αντιμετώπισης ενός τραυματία σε προνοσοκομειακό επίπεδο,

    -σε διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων και γενικά εργαζόμενους στον κύκλο της προνοσοκομειακής αντιμετώπισης τραυματία,

    -σε όλους τους εργαζόμενους στον Τομέα Υγείας,

  • Πόσο διαρκεί:

To σεμινάριο διαρκεί περίπου  7 ώρες, πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και με αντίστοιχο ελληνικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο.

  • Ποια είναι η δομή του σεμιναρίου:

Οι εκπαιδευτικές ομάδες είναι των 6 ατόμων με δύο εκπαιδευτές η κάθε ομάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πολύ πρακτική εξάσκηση, καθώς και εκπαίδευση σε σενάρια πραγματικών συνθηκών. Η τελική αξιολόγηση γίνεται μετά από τη συγκέντρωση των εκπαιδευτών και συνολική εκτίμηση των ικανοτήτων και της παρεχόμενης ασφάλειας στον τραυματία για τον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά. Ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει άμεσα το επίσημο πιστοποιητικό του σεμιναρίου.

  • Πόσο κοστίζει:

Προσπάθεια της ΕΕΕΠΦ είναι το κόστος να περιορίζεται μόνο στα έξοδα διοργάνωσης. Όλοι οι εκπαιδευτές είναι εθελοντές και δεν αμείβεται κανείς ώστε το κόστος να παραμένει σε προσιτά επίπεδα. 40 ευρω ανα εκπιδευόμενο.

(ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟ BLEEDING CONTROL ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΙΜΗ. ΔΙΔΟΝΤΑΙ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ)

Μοιραστείτε το με του φίλους σας: