Εκπαιδευτική Ομάδα

-Αλεξανδρόπουλος Αριστογείτων- Διασώστης ΕΚΑΒ, Instructor BLS

-Βούτσινου Ελένη-Γαβριέλα- Φοιτ.Νοσηλευτικής, Instructor BLS

-Γραμματίκας Γεώργιος- Νοσηλεύτης-Φυσικ/της, Instructor BLS

-Κηπουργός Γεώργιος- Νοσηλεύτης, Instructor BLS/ILS

-Μικές Παναγιώτης- Διασώστης ΕΚΑΒ, Instructor BLS/PHTLS

-Μιχαηλίδου Λίνα- Νοσηλεύτρια, Instructor BLS

-Τσάπαλος Ανδρέας- Φοιτητής Νοσηλευτικής, Instructor BLS

-Τσίρμπας Παναγιώτης- Μηχαν. Αεροσκαφών, Instructor BLS

Μοιραστείτε το με του φίλους σας: